kbs

aktualności

Założenia ustawowe sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Założenia ustawowe sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej

01 sierpnia 2017
Obecnie obowiązujące przepisy nie zawierają rozwiązań ułatwiających kontynuowanie po śmierci jednoosobowego przedsiębiorcy, przed następców prawnych, prowadzonej przez niego działalności.
Zwiększenie ochrony wspólników mniejszościowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zwiększenie ochrony wspólników mniejszościowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

13 marca 2017
Wraz z nowym rokiem doszło do licznych zmian przepisów Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”). Między innymi zmieniły się przepisy dotyczące zasad zwoływania zgromadzenia wspólników przez wspólników mniejszościowych, które przyznają wspólnikom mniejszościowym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawo do zwoływania zgromadzenia wspólników oraz do kształtowania jego porządku.
MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z TZW. WOLNYCH DANYCH DOSTĘPNYCH W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE OPEN STREET MAP

MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z TZW. WOLNYCH DANYCH DOSTĘPNYCH W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE OPEN STREET MAP

06 marca 2017
Open Street Map to globalny projekt mający na celu stworzenie darmowej oraz swobodnie dostępnej mapy świata. Mapa ta może być edytowana przez każdego, przez co nazywana jest także kartograficznym...
Nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadzająca expressis verbis dopuszczalność udzielenia tzw. prokury łącznej mieszanej lub łącznej niewłaściwej

Nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadzająca expressis verbis dopuszczalność udzielenia tzw. prokury łącznej mieszanej lub łącznej niewłaściwej

12 stycznia 2017
1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadzająca expressis verbis dopuszczalność udzielenia tzw. prokury łącznej mieszanej lub łącznej niewłaściwej.
Korzystanie z utworów publikowanych na licencji open source na przykładzie Apache License

Korzystanie z utworów publikowanych na licencji open source na przykładzie Apache License

09 stycznia 2017
Co do zasady licencje typy open source („otwarte oprogramowanie”) zezwalają na wolną redystrybucję i nie zabraniają sprzedawania lub rozdawania oprogramowania jako komponentu zbiorczej ...
Facebook
Top