kbs

zespół

Tomasz Krześniak
Adwokat

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2004 r. uzyskał tytuł doradcy podatkowego. Następnie rozpoczął aplikację adwokacką. Po zdaniu egzaminu adwokackiego podjął praktykę adwokacką. W swojej pracy łączy wiedzę wynikającą z obu posiadanych tytułów: doradcy podatkowego i adwokata.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądami gospodarczymi i administracyjnymi, w których występuje jako pełnomocnik zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Dzięki jego szerokiej wiedzy zawodowej i zaangażowaniu, procesy, w których uczestniczył rozstrzygnięte zostały pomyślnie na rzecz jego klientów. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w kancelarii prawnej radcy prawnego Witolda Modzelewskiego - uznanego specjalisty i eksperta z dziedziny podatków, w szczególności podatku VAT.

Jest autorem i współautorem publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym zbiorowego opracowania - jednego z pierwszych na rynku wydawniczym, komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług z 2004 r.

Piotr Budzyński
Adwokat

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie obronił pracę magisterką pt. „Wyłączenie wspólnika w spółce z o.o.”. Ukończył również Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał specjalizację gospodarczą.

Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa handlowego, cywilnego oraz administracyjnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach samorządowych, państwowych oraz kancelarii prawnej.

Paweł Stec
Radca Prawny

Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu tematyki dotyczącej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz „know-how” w prawie polskim. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z Kancelariami Radców Prawnych w Lublinie.

W czerwcu 2013 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu arbitrażu, mediacji i negocjacji prawniczych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II uzyskując uprawnienia mediatora w sprawach gospodarczych i cywilnych.

Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa rynku kapitałowego.

Marek Mroczek
Adwokat

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę magisterska z zakresu prawa ochrony konkurencji.

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał współpracując z kancelarią adwokacką oraz kancelarią radcowską w Warszawie, a także w administracji rządowej. Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego.

Karolina Gomoła
Asystent prawny

Jest absolwentką Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie obroniła pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Jej zainteresowania skupiają się wokół prawa podatkowego, prawa spółek handlowych oraz prawa cywilnego. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu windykacji należności oraz bieżącą pomocą w obsłudze prawnej klientów Kancelarii.

kontakt z nami

(22) 487-83-46

Krześniak Budzyński Stec
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k.
Al. Jana Pawła II 70/14
00 – 175 Warszawa

tel. (22) 487-83-46
fax.: (22) 250-23-32

Facebook
Top